Visioon

Talumeiereide Liidu teod ja visioon on sellised, mis aitavad hoida maaelu väärtusi, tutvustada tervisliku
ja värske toidu hüvesid ning koos luua paremat homset oma lastele!
 
Näeme, et areng peaks toimuma neis suundades:
 
  • Käivitunud on hea koostöö toitlustajatega.
  • Toodete nimistu on märkimisväärselt pikem kui täna.
  • Käivitunud on kvaliteetse käsitööndusliku juustu ühisturundus.
  • Traditsiooniks on saanud juustu-veiniõhtud talumeiereides.
  • Osad talumeiereid on jõudnud eksportturule.
  • Külades luuakse lisaväärtust ja on rohkem töökohti.
  • Kliendid on teadlikud ja väärtustavad mahe- ja käsitöönduslikke piimatooteid.
  • Talumeiereisid luuakse järjest enam juurde, kelle põhitoodanguks on eripärased ja kõrge kvaliteediga juustud.
  • Külades on rohkem vaatamisväärsusi, külastuskohti.